Rebríček

Pozrite si výsledky Digitálnej školy v jednotlivých krajoch

Poradie Škola  Úspešnosť  Priemerný čas
1. Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov 64 % 09:56
2. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44 57 % 09:58
3. Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 11 Košice, Ostrovského 1, 040 11 Košice 54 % 10:17
4. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, 04001 Košice 49 % 13:08
5. Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec, 077 01 Kráľovský Chlmec, Horešská 18 48 % 09:16
6. Súkromné gymnázium Futurum, Grešákova 1 48 % 08:27
7. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava 46 % 09:00
8. Stredná odborná škola technická Michalovce, Partizánska 1, 071 92 Michalovce 44 % 08:27
9. Gymnázium, SNP 1, Gelnica, SNP 1, 056 01 Gelnica 42 % 09:40
10. Spojená škola Sečovce, Kollárova, 17 40 % 13:30
11. Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves 38 % 10:20
12. Škola úžitkového výrvarníctva, Jakobyho 15, Košice, Jakobyho 15, 04001 Košice 35 % 10:19
13. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 32 % 09:17